x-parc

Obiective

Obiectivul general:

Utilizarea eficientă a resurselor natural commune şi protejarea valorilor natural din aria-ţintă


Obiective specifice:

1. Îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere de protecţie a naturii
2. Îmbunătăţirea resurselor umane implicate în gestionarea resurselor naturale şi a nivelului lor de cooperare
3. Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere pentru managementul ariilor protejate şi utilizarea durabilă a resurselor naturale