x-parc

Indicatori

  • Un Centru Transfrontalier de resurse functional;
  • O bază de date GIS comună funcţională pentru ariile naturale protejate şi utilizarea durabilă a resurselor natural;
  • 45 de organizaţii implicate în activităţi de training, informare şi consultare;
  • 290 de reprezentanţi ai organizaţiilor relevante care participă la activităţi de formare, work-shopuri, sesiuni de consultant şi de luare a deciziilor pentru problemele de mediu;
  • 320 de elevi/studenţi care participă la activităţi (sesiuni) de educaţie ecologică, studii de protejare a naturii şi de sesiuni informale;
  • Un plan comun de acţiune pentru biodiversitate în zona ţintă, dezvoltat cu ajutorul organizaţiilor implicate în administrarea zonelor naturale protejate;
  • O hartă interactivă on-line are prezintă zonele de protecţie a naturii şi resursele naturale în zona ţintă;
  • Un dictionar digital trilingv (roman-englez-maghiar) de specialitate cu termeni utilizaţi în protecţia naturii şi a documentelor de management al resurselor naturale.