x-parc

Activitati

1. Managementul proiectului

 • Stabilirea unui program detaliat al activităţilor echipei de proiect.
 • Întâlniri lunare ale membrilor echipei.
 • Organizarea de activități de promovare a proiectului.
 • Menținerea comunicării cu antreprenorii şi asigurarea punerii în aplicare efectivă a contractului.
 • Supervizarea colectării datelor, a activităţilor de formare, a Şcolii Verzi şi a tuturor activităţilor proiectului.
 • Raportarea către autoritatea contractantă a stadiului de implementare a proiectului.
 • Asigurarea unui management de proiect corect şi a unei implementări fără probleme a proiectului
 • Organizarea de conferinţe de presă la începutul şi la sfârşitul proiectului pentru mass-media locală, în ambele ţări.
 • Organizarea conferinţelor de inaugurare X-PARC Arad, Gyula şi Bekescsaba.

 

2. Activităţi de comunicare

 • Conferinţe de presă de inaugurare a proiectului X-PARC Arad, Gyula şi Bekescsaba
 • Elaborarea de materiale promoţionale
 • Dezvoltarea paginii de web a proiectului
 • Conferinţa de prezentare a rezultatelor proiectului Gyula

 

3. Dezvoltarea facilităţilor X-Parc
X-PARC va consta din trei facilităţi, cu funcţii / atribuţii complementare:

 • X-PARC Arad - coordonare, expertiză tehnică pentru conservarea naturii, diseminare, promovare, responsabilităţi de cooperare și dezvoltare;
 • X-PARC Gyula – responsabilităţi de educație, diseminare, şi de promovare;
 • X-PARC Bekescsaba - expertiză tehnică pentru a gestiona activitatea de management a resurselor naturale, de cooperare şi dezvoltare.

 

4. Colectarea de informații și pregătirea programului de promovare, educație și diseminare

 • Colectare de date şi dezvoltarea bazei de date X-Nature, inclusiv GIS on-line
 • Evaluarea utilizării resurselor naturale, aşa cum este percepută de către comunităţile locale.
 • Colectarea de informaţii pe teren, cu privire la regimul ariilor protejate, speciilor şi habitatelor protejate, impactul uman asupra biodiversităţii în zona ţintă; evaluarea şi monitorizarea unor parametri de mediu, în ceea ce priveşte calitatea habitatului, respectiv cu privire la utilizarea durabilă a resurselor natural
 • Pregătirea unui dictionar digital trilingv (roman-englez-maghiar) de specialitate cu scopul de a facilita munca personalului de specialitate şi a organizaţiilor specializate.e informații și pregătirea programului de promovare, educație și diseminare

 

5. Începerea activităţilor X-Parc

 • Sesiune de instruire pentru administratori de arii protejate şi manageri de resurse natural
 • Sesiune de instruire pentru autorităţile locale
 • Sesiune de instruire pentru agenţi economici/fermieri
 • Şcoala Verde – educaţie ecologică pentru elevi/studenţi
 • Consultanţă gratuită pentru stakeholderii locali
 • Eco-cluburi pentru tineri.