x-parc

Despre X-Parc

sigla-xparc01

Proiectul îşi propune să dezvolte o structură capabilă să ofere sprijin pentru părţile interesate şi implicate în managementul conservării naturii şi a resurselor naturale: administratorii ariilor protejate, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice, companii, publicului general al zonei ţintă. Zona ţintă este reprezentată de aria transfrontalieră a bazinului hidrografic al Crişului Alb / Korosok şi bazinului hidrografic Mureş / Maros.

Proiectul are două niveluri de dezvoltare: crearea infrastructurii necesare pentru zona transfrontalieră protejată din cadrul Centrului de Resurse (X-PARC) şi activităţi care au rolul de a colecta informaţiile necesare pentru realizarea activităţilor specifice ale centrului - de consultanţă, suport, promovare, diseminare, educaţie.

Vor fi înființate Centre în 3 locaţii, cu atribuţii complementare: Arad, Gyula şi Bekescsaba:
- Centrul X-PARC Arad va lucra în special în sensul conservării biodiversității și managementului adecvat al ariilor naturale protejate;
- Centrul X-PARC Gyula va avea un scop preponderent educațional, pentru educația ecologică a copiilor și tinerilor și pentru inițierea în agricultura ecologică a fermierilor;
- Centrul X-PARC Békéscsaba pentru dezvoltarea politicilor de mediu și relația cu administrația publică și autoritățile locale, regionale și chiar naționale de mediu.

Activităţile care vor fi implementate în cadrul proiectului sunt:
1. Colectare de date și dezvoltarea bazei de date X-Nature, inclusiv GIS on-line.
2. Evaluarea conservării naturii și utilizării resurselor naturale, așa cum este percepută de către comunitățile locale.
3. Colectarea de informații în domeniu cu privire la regimul ariilor protejate, speciilor și habitatelor protejate, impactul uman asupra biodiversității în zona de țintă; evaluarea și monitorizarea unor parametri de mediu, în ceea ce privește calitatea habitatelor, respectiv cu privire la utilizarea durabilă a resurselor naturale.
4. Pregătirea unui dictionar de specialitate trilingv (engleză, maghiară, română).
5. Sesiuni de instruire pentru administratorii ariilor protejate și managerii de resurse naturale.
6. Sesiuni de instruire pentru autoritățile publice locale.
7. Sesiune de instruire pentru agenții economici / fermieri.
8. Scoala Verde - educație-ecologică.
9. Consultanță gratuită pentru partile implicate, inclusiv facilitarea accesului la luarea deciziilor transfrontaliere pentru problemele de mediu.
10. Eco-cluburi de tineret.
11. Elaborarea unui plan comun de acțiune pentru biodiversitate pentru zona țintă.

X-PARC se va ocupa de problemele de conservarea naturii și de gestionare a resurselor naturale specifice zonei țintă, într-un context transfrontalier. Accesul transfrontalier la informații va fi asigurat părților implicate.