x-parc

Istoric

Fiind o zonă rurală tradițională, dezvoltarea și stabilitatea economică și socială a regiunii se poate realiza doar prin realizarea unei simbioze între sistemele naturale și comuniăţile locale. Ecosistemele lotice ale râurilor Crişul Alb și Mureș și părțile neatinse ale naturii în zona țintă, oferă o bază solidă pentru reabilitare. Cel mai important potențial natural al regiunii rurale tradiționale este solul de calitate excepțională, a cărui conservare necesită utilizarea optimă a terenului, reducerea presiunii umane precum și eliminarea poluării.

Nevoia de creștere economică pentru comunitățile locale este foarte mare, punând o presiune mare asupra sistemului de management al resurselor naturale. În multe cazuri, nevoia de creștere economică a comunităților locale române şi maghiare nu lasă nici spațiu și împovărează nevoia de protecție a mediului.

Activitățile planificate sunt în strânsă legătură cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene: Conservarea și gestionarea resurselor naturale (pentru a îmbunătăți managementul și evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea ecosistemelor).