x-parc

X-PARC Arad

X-PARC Gyula

X-PARC Bekescsaba

X-Nature Baza de date

sigla-xparc01

Proiectul îşi propune să dezvolte o structură capabilă să ofere sprijin pentru părţile interesate şi implicate în managementul conservării naturii şi a resurselor naturale: administratorii ariilor protejate, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice, companii, publicului general al zonei ţintă. Zona ţintă este reprezentată de aria transfrontalieră a bazinului hidrografic al Crişului Alb / Korosok şi bazinului hidrografic Mureş / Maros.

Proiectul are două niveluri de dezvoltare: crearea infrastructurii necesare pentru zona transfrontalieră protejată din cadrul Centrului de Resurse (X-PARC) şi activităţi care au rolul de a colecta informaţiile necesare pentru realizarea activităţilor specifice ale centrului - de consultanţă, suport, promovare, diseminare, educaţie.

Vor fi înființate Centre în 3 locaţii, cu atribuţii complementare: Arad, Gyula şi Bekescsaba:
- Centrul X-PARC Arad va lucra în special în sensul conservării biodiversității și managementului adecvat al ariilor naturale protejate;
- Centrul X-PARC Gyula va avea un scop preponderent educațional, pentru educația ecologică a copiilor și tinerilor și pentru inițierea în agricultura ecologică a fermierilor;
- Centrul X-PARC Békéscsaba pentru dezvoltarea politicilor de mediu și relația cu administrația publică și autoritățile locale, regionale și chiar naționale de mediu.

More Info

In acest proiect

Leader - Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei ”EXCELSIOR”, Arad

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2006 de către un grup de tineri specialişti în domeniile ecologiei şi protecţiei naturii. Toţi membrii asociaţiei au studii superioare de specialitate de biologie, ecologie, geografie, informatică şi drept.

Mai multe

Partener 1 - A Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány (Fundaţia Körös-Maros pentru Dezvoltare Rurală și Agricultură Ecologică, Gyula )

Fundaţia Körös-Maros este o organizaţie non-guvernamentală cu experienţă, care lucrează în domeniul managementului resurselor natural, dezvoltarea rurală durabilă şi agricultura ecologică.

Mai multe

Partener 2 - Zöld 14 Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület (Asociaţia Zöld 14 pentru Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Békés-Bihor, Békéscsaba)

"Zöld 14" este o organizaţie non-guvernamentală maghiară nou formată care lucrează în domeniul naturii şi protecţiei mediului. Organizaţia participă la diferite campanii în cadrul învățământului pentru mediu şi la sensibilizarea opiniei publice pentru protecţia naturii şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Mai multe

Parteneri

 

xparc-p                      gk-p                       14-p                     exc-p