x-parc

X-PARC Arad

X-PARC Gyula

X-PARC Bekescsaba

X-Nature adatbázis

sigla-xparc01

A projekt célja egy olyan fejlesztési központ létrehozása amely támogatást nyújt a természetvédelem és a természeti erőforrások megőrzésében érdekelt feleknek: védett területek ügyintézőinek, civil szervezetnek, állami hatóságoknak, vállalkozásoknak, a célterület lakosságának. A pályázat célterülete a Fehér Kőrös és a Maros vízgyűjtő medencéjének határ menti területe.

A pályázat két szinten valósul meg: a határmenti védett területek megőrzéséért és fejlesztéséért szükséges infrastruktúra megteremtése X-PARC központok keretén belül , illetve információk összegyűjtése és speciifikus tevékenységek kivitelezése: szaktanácsadás, támogatás, népszerűsítés, oktatás.

A pályázat keretén belül egy határon átnyúló forrásközpont létrehozása a cél, amely 3 alközpontot foglal majd magába:
- X-PARC központ Arad: a biodiverzitás megőrzése és a védett területek megfelelő menedzsmentjére fekteti a hangsúlyt
- X-PARC központ Gyula: elsősorban oktatási céllal fog működni, gyermekek és fiatalok környezettudatos nevelése, illetve az ökológiai gazdálkodás ismereteinek terjesztése a gazdálkodók körében kap nagy szerepet
- X-PARC központ Békéscsaba: fő feladata a környezetvédelmi politikák kidolgozása, kapcsolattartás a közigazgatási szervekkel, a helyi, regionális és nemzeti környezetvédelmi hatóságokkal.

More Info

Projekt Partnerek

Partner 2 - Zöld 14 Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület

A „Zöld-14” Egyesület elsődleges célja a természetvédelem, a fenntartható tájgazdálkodás és környezeti tudat megőrzésén keresztül új kapcsolatok kiépítése, a meglévők erősítése és a közös célok elérése érdekében a hazai és a határon túli „zöld” szervezetek integrálása.

Mai multe

Partner 1 - A Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány

A Körös-Maros Alapítvány olyan civilszervezet amely főként természeti erőforrások menedzsmentjével, fenntartható fejlődés és ökológiai gazdálkodás szakterületeken tevékenykedik.

Mai multe

Vezető Partner - ”EXCELSIOR” Bánság és Partium természeti és kulturális értékeit népszerűsítő Egyesület, Arad

Az Excelsior civil szervezetet 2006-ban hozta létre egy csoport fiatal ökológiai és környezetvédelmi szakember. Az egyesület tagjai felsőfokú szakvégzettséggel rendelkeznek biológia, ökológia, földrajz, informatika és jog szakterületen.

Mai multe

Partnerek

 

xparc-p                      gk-p                       14-p                     exc-p