x-parc

sigla-xparc01

A projekt célja egy olyan fejlesztési központ létrehozása amely támogatást nyújt a természetvédelem és a természeti erőforrások megőrzésében érdekelt feleknek: védett területek ügyintézőinek, civil szervezetnek, állami hatóságoknak, vállalkozásoknak, a célterület lakosságának. A pályázat célterülete a Fehér Kőrös és a Maros vízgyűjtő medencéjének határ menti területe.

A pályázat két szinten valósul meg: a határmenti védett területek megőrzéséért és fejlesztéséért szükséges infrastruktúra megteremtése X-PARC központok keretén belül , illetve információk összegyűjtése és speciifikus tevékenységek kivitelezése: szaktanácsadás, támogatás, népszerűsítés, oktatás.

A pályázat keretén belül egy határon átnyúló forrásközpont létrehozása a cél, amely 3 alközpontot foglal majd magába:
- X-PARC központ Arad: a biodiverzitás megőrzése és a védett területek megfelelő menedzsmentjére fekteti a hangsúlyt
- X-PARC központ Gyula: elsősorban oktatási céllal fog működni, gyermekek és fiatalok környezettudatos nevelése, illetve az ökológiai gazdálkodás ismereteinek terjesztése a gazdálkodók körében kap nagy szerepet
- X-PARC központ Békéscsaba: fő feladata a környezetvédelmi politikák kidolgozása, kapcsolattartás a közigazgatási szervekkel, a helyi, regionális és nemzeti környezetvédelmi hatóságokkal.

 Tevékenységek:

1. Adatgyűjtés és X-Nature adatbázis fejlesztés, beleértve GIS online rendszert is

2. természetvédelem és a természeti erőforrások kihasználásának felmérése a helyi közösségek szemszögéből

3. információgyűjtés a védett területekről, védett fajokról és élőhelyekről, emberi tevékenységek hatásáról a környezetre, környezeti paraméterek kiértékelése és ellenőrzése az élőhelyek minőségét és a természeti eőforrások fenntartható felhasználását illetően.

4. Háromnyelvű (angol, román, magyar) szakszótár kiolgozása

5. Természetvédelmi területek ügyintézőinek képzése

6. Helyi hatóságok alkalmazottainak képzése

7. Mezőgaszdászok és magánvállalkozók képzése 

8. Zöld Iskolák – ökológiai nevelés

9. Ingyenes szaktanácsadás az érdekelteknek, támogatás határon átnyúló környezetvédelmi problémák döntéshozatalában

10. Öko – klubok szervezése fiataloknak

11. Közös akcióterv kidolgozása a célterület biológiai sokfeléségének megőrzése érdekében

Az X-PARC központ természetvédelmi és természeti erőforrások gazdálkodásának problematikájával foglalkozik határon atnyúló megközelítésben, az információkhoz való hozzáférést az érdekelt felek biztosítják.