x-parc

Centrul X-PARC ArCentrul X-PARC Arad va cuprinde:

  • Sediul centrului de informare și consultanță, birouri administrative;
  • O sală de informare cu bibliotecă și acces internet;
  • Sală de conferință cu până la 40 locuri;
  • Sală pentru activități de work-shop si activități tehnice;
  • Spații de cazare (4 locuri), pentru reprezentanții organizațiilor de mediu care traversează sau vizitează municipiul Arad în scopul participării la evenimente specifice de mediu.ad va lucra în special în sensul conservării biodiversității și managementului adecvat al ariilor naturale protejate.